Forside > Stress > Værktøjerne > Vejledning

Vejledning og introduktion til værktøjerne


Start her. Læs introduktionen og vejledningen til værktøjerne, før I går i gang.

Interne eller eksterne konsulentgrupper
Den oprindelige ide med værktøjsserien ”Vi finder os ikke i stress!” er at arbejdspladserne skal lave deres egne interne konsulentgrupper bestående af minimum en leder og en arbejdsmiljørepræsentant, som står for at gennemføre processerne i værktøjet.

De tilbagemeldinger, vi har fået, peger dog på, at det på mange arbejdspladser er svært at finde tiden til at sætte sig grundigt nok ind i værktøjerne til at kunne formidle dem videre.

I de tilfælde er der også den mulighed at værktøjerne kan udføres af konsulenter fra centrale enheder som personale- eller HR-
afdelinger. Konsulentgruppen kan dermed bestå af lokale ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller af konsulenter og arbejdsmiljøprofessionelle fra centrale niveauer


Værktøjerne kan anvendes på personalemøder eller halve temadage. Der er struktur og tidsangivelser i værktøjerne.


Et par råd til processen
Der er nogle ting, det er godt for konsulentgruppen at holde sig for øje, når I skal køre processen med stressværktøjerne:

  • Tid til forberedelse: Konsulenterne skal være realistiske i forhold til at sætte tid af til forberedelse. Det er en fordel hvis konsulentgruppen kan afprøve dele af procesværktøjet og diskutere, hvordan det skal bruges på lige denne arbejdsplads.

  • Pas på tiden, lav en tidsplan: Sørg for at styre processen stramt, pas på med ikke at forfalde til diskussion og lange udredninger af, hvad grupperne mener med deres udsagn.

  • Forbered eksempler: tænk gerne over nogle eksempler, der rammer arbejdspladsens egen hverdag.Senest revideret den 21. april 2014
Materiale
Vejledning
Vejledning til værktøjerne
Findes ikke på tryk, men kan downloades som PDF på arbejdsmiljøweb. 

 

 

Idékatalog

Nye_ideer_til_mindre_stress
Findes både på tryk og som PDF. Kan købes eller downloades på arbejdsmiljøweb. 


 

Videoklip

Den værdsættende tilgang
Konsulentgruppens rolle
Tilpasning til jeres hverdag
Etik og politik
Tidsforbruget